Adatvédelmi tájékoztató

A személyes adatokat, amelyeket Ön a kezelésekre való bejelentkezéskor megad (név, telefonszám, és e-mail cím), mindig bizalmasan és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük. ̽ Személyes adatait harmadik félnek – hacsak a törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – nem adjuk ki.
Ön bármikor kérheti adatainak törlését, helyesbítését e-mailben: meheszkata.info@gmail.com

̽ Az adatkezelés célja: kizárólag abból a célból kezeljük az adatait, hogy a kezelésekre történő bejelentkezéseket tudjuk rendszerezni.
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Ön a hozzájárulását a kérdéses adatok (név, telefonszám) önkéntes megadásával adja meg a kezelésre való bejelentkezés során.